COPD

Wat is COPD?
De afkorting COPD komt uit het Engels en staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’. COPD is verzamelnaam voor longproblemen bekend als chronische bronchitis en emfyseem.

Wat kunnen uw klachten zijn?
Hoesten en opgeven van slijm.
Ademen gaat vaak gepaard met piepen en brommen.
Sneller kortademig en moe, vooral bij inspanning zoals traplopen.
Verkoudheden en andere luchtweginfecties geven bij u meer klachten en gaan minder snel over.

Wat doet fysiotherapie voor u?

  • Conditietraining bij verlaagde inspanningtolerantie. Dit aan de hand van verkregen testgegevens uit ons onderzoek en/of gegevens vanuit het ziekenhuis.
  • Spierkrachttraining bij afname van kracht en coördinatie
  • Aanleren ademhalingstechnieken, ook tijdens inspanning.
  • Begeleiden en motiveren in uw ziekteproces.
  • Ontspanningsoefeningen ter vermindering van ervaren benauwdheid,
  • Adviezen voor het omgaan met plotselinge benauwdheid.
  • Bewustwording en inzicht over het ziektebeeld.
  • Stimuleren van het stoppen met roken.

Voor wie is de training?
Longpatiënten die problemen ervaren in hun dagelijks leven kunnen terecht bij de fysiotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit kan variëren van adviezen tot een trainingsprogramma.Verwijzing gaat normaliter via huisarts, longverpleegkundige of longarts.