Echografie

Wat is het?

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat; dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Praktijk Oosteinde in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen.

Fysiotherapie Oosteinde beschikt over een Honda 4000.  Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen.

Voor wie is het?

Aangezien echografie gebruikt kan worden bij  onderzoek naar het houdings- en bewegingsapparaat  is  een echografisch onderzoek uitermate geschikt voor patiënten waarbij nader onderzoek van deze gebieden nodig is. MSU is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de beelden.Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen.